Google Ads

Update Google ads 2019 – Ngừng sử dụng vị trí trung bình trên báo cáo

Bạn biết gì chưa ? theo thông báo từ Google ads: tháng 9 này google ads sẽ chính thức ngừng sử dụng chỉ số vị trí trung bình trong các báo cáo của Google Ads.

Các mục sau sẽ bị vô hiệu hóa:

  • Các quy tắc sử dụng vị trí trung bình
  • Các cột tùy chỉnh sử dụng vị trí trung bình
  • Các báo cáo đã lưu lọc theo vị trí trung bình
  • Các bộ lọc đã lưu có vị trí trung bình

Ở các vị trí:

  • Các nhóm cột đã lưu
  • Các báo cáo đã lưu sử dụng cột vị trí trung bình, nhưng không lọc trên đó.
  • Thẻ điểm sử dụng vị trí trung bình trong trang tổng quan.

Tại sao google ads lại làm như vậy ? Dưới đây là quan điểm cá nhân của mình:

Với Google ads thì chỉ số vị trí trung bình là một chỉ số không còn hữu ích, nhưng với mình thì đây lại là xóa đi một chỉ số vô cùng hữu ích.

Vì sao với mình nó lại hữu ích và với google thì lại không mình sẽ ví dụ như sau:

Ví dụ trên thị trường đang có 1000 người quan tâm đến sản phẩm “iphone xs max”. Nếu như trước đây mình hay sử dụng vị trí trung bình để tối ưu, mình chỉ quan tâm đến vị trí từ khóa sẽ hiển thị và nằm ở top mấy.

Tóm lại là mình đang tham gia vào một cuộc chiến đấu giá thứ hạng ở vị trí cao nhất.

Tuy nhiên với một số công có nguồn lực nhỏ thì google sẽ hỏi bạn việc vị trí top quan trọng hơn hay việc bạn tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng sẽ quan trọng hơn ?.

Cái này tùy vào quan điểm của mỗi người, với mình thì cả 2 cái đều quan trọng. Hiển thị nhiều thì mới tiếp cận được nhiều khách hàng => có nhiều click.

Vị trí trung bình: bạn sẽ lựa chọn được số tiền mình sẵn sàng chi bao nhiêu cho từ khóa đó.

Cuộc chiến google ads sẽ ngày một khốc liệt hơn, và chúng ta đang dùng sản phẩm của google nên phải thay đổi và thích nghi theo.

Vậy thay thế vị trí trung bình sẽ là chỉ số nào ?

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên mạng tìm kiếm: Tỷ lệ % số lần quảng cáo của bạn hiển thị ở bất kì vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm tự nhiên. (Mình hiểu là vị trí từ 1 – 4).

Cách tính:  % hiển thị hàng đầu = số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu / số lần hiển thị

Tỷ lệ hiện thị ở vị trí đầu tiên trên mạng tìm kiếm: Tỷ lệ % số lần quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí đầu tiên trên kết quả tìm kiếm. (Mình hiểu là 4 vị trí top đầu từ 1 – 4).

Cách tính: %hiển thị (hàng đầu tuyệt đối) = số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối / số lần hiển thị

Ngừng sử dụng vị trí trung bình trên báo cáo

Ngừng sử dụng vị trí trung bình trên báo cáo

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment