Google Ads

Liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads

Để thuận tiện trong việc phân tích hoạt động khách hàng sau khi nhấp vào liên kết quảng cáo trong tài khoản google ads của bạn thì việc liên kết tài khoản Google analytics với tài khoản Google Ads là vô cùng cần thiết.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads.

Bước 1: Các bạn truy cập vào tài khoản Google ads => chọn công cụ => Google analytics

Bước 2: Trang web google analytics sẽ được hiển thị trên tab mới => Quản trị

Bước 3: Các bạn lựa chọn Liên kết Google Ads ở tab thuộc tính. Bạn nào chưa có tài khoản google analytics thì theo dõi bài viết sau tại đây.

Bước 4: Trong trường hợp tài khoản Google ads của bạn là tài khoản Google MCC các bạn lựa chọn tài khoản để liên kết. (Tìm hiểu về Google MCC và hướng dẫn tạo tài khoản Google MCC tại đây)

Trường hợp tài khoản bạn là tài khoản thường thì sẽ chỉ có 1 tài khoản ở bước này thôi.

Bước 5: Lựa chọn tài khoản google ads muốn liên kết => Chọn tiếp tục

Bước 6: bật chọn tất cả dữ liệu trang web => liên kết tài khoản

Bước 7: tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads thành công

Bước 8 để kiểm tra các bạn truy cập lại vào tài khoản Google Ads => Công cụ => tài khoản được liên kết.

Bước 9: Để lựa chọn các chỉ số website của google analytics sẽ hiển thị trong google ads các bạn chỉ vào bên cạnh số lượt xem => chỉnh sửa

Bước 10: Tích vào ô nhập chỉ số trang web và ấn lưu

Đây là bài hướng dẫn Liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads dành cho các bạn liên kết và quản lý nhiều tài khoản khác nhau.

Với bạn nào làm cá nhân chỉ dùng 1 tài khoản google analytics và google ads

thì việc liên kết này đơn giản hơn rất nhiều. Công cụ => tài khoản được liên kết => chọn thuộc tính trang web cần liên kết => Lưu

Chúc các bạn thành công !

 

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment