Google Ads

Hướng dẫn tạo tài khoản Google Ads MCC – My client Center

Bạn có nhiều tài khoản Google ads, bạn là một freelance quản lý nhiều tài khoản google ads của khách hàng ? Vậy làm sao để quản lý hết các tài khoản đó ?

Câu trả lời là Google ads mcc – My client Center – Một tài khoản trung tâm sẽ giúp bạn làm điều đó.

Để tạo tài khoản Google Ads MCC – My client Center trước tiên bạn cần có 1 tài khoản Google.

Đăng nhập vào tài khoản đó và tìm kiếm từ khóa Google ads mcc hoặc truy cập vào link sau: https://www.google.com/intl/vi/adwords/myclientcenter/

Bấm vào đăng kí ngay bây giờ.

Google Ads MCC - My client Center

Google Ads MCC – My client Center

Điên thông tin của bạn:

Tên hiển thị:

Quản lý tài khoản người khác: sẽ bao gồm quản lý các tài khoản Google ads khác và của chính bạn.

Google Ads MCC - My client Center

Google Ads MCC – My client Center

Sau khi ấn Gửi bạn sẽ được chuyển sang giao diện mới => chúc mừng bạn đã tạo thành công tài khoản Google ads mcc.

 

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment