Google Ads

Hướng dẫn chạy Google Ads – Update 2019

 Phần 1: Tổng quan về Google Ads 2019

Googe Ads là gì ?

Hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo Google Ads

Thêm phương thức thanh toán vào tài khoản Google Ads (Thẻ visa, master card …)  

Phần 2: Các hình thức chạy quảng cáo Google Ads 

Chạy quảng cáo trên “Google tìm kiếm”

Chạy quảng cáo “Trên mạng hiển thị”

Chạy quảng cáo “Google shopping” hay “Chiến dịch mua sắm”

Chạy quảng cáo “Google video”

Chạy quảng cáo “Google ứng dụng di động”

Chạy quảng cáo “Google smart”

Phần 3: Tiếp thị lại (Remarketing)

Hướng dẫn chạy tiếp thị lại “Remarketing”

Phần 4: Theo dõi chuyển đổi

Phần 5: Tối ưu chiến dịch quảng cáo Google Ads

Phần 6: Google Analaytics

Phần 1: Tổng quan về Google Ads 2019

Googe Ads là gì ?

 

Thuật ngữ

Ý nghĩa

AdWords 

Xem tại Bài 1

CPA

= cost per action = chi phí cho mỗi hành động của khách hàng 

CPC

= cost per click = chi phí tính cho mỗi click chuột

CPC tối đa 

Số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả cho 1 click vào quảng cáo của bạn. Đây là chỉ số để cạnh tranh với các bên khác. CPC thực tế sẽ nhỏ hơn

CPI

= cost per install = chi phí tính cho mỗi lƣợt cài ứng dụng di động

CPV

= cost per view = chi phí tính cho mỗi lƣợt xem video

CTR (tỷ lệ tƣơng tác)

= Click through reach = Số Click / sô hiển thị

Giá thầu

= CPC tối đa

Hiển thị

Số lần quảng cáo xuất hiện

Mạng hiển thị

Xem tại Bài 1

Mạng tìm kiếm

Xem tại Bài 1

Ngân sách

Ngân sách ngày: số tiền sẵn sàng chi trong 1 ngày

Số tƣơng tác

Số lƣợt nhập chuột vào quảng cáo hoặc số lƣợt xem video ….

Thứ hạng trung bình

vị trí xuất hiện quảng cáo chia trung bình

Từ khóa

Từ/cụm từ ngƣời dùng tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm Google

 

Hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo Google Ads

Thêm phương thức thanh toán vào tài khoản Google Ads (Thẻ visa, master card …)  

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment