Category - Facebook Marketing

Tổng hợp các thủ thuật, chia sẻ về chạy quảng cáo facebook từ nhiều nguồn tham khảo khác nhau đã được mình tham khảo và áp dụng vào công việc Marketing. Website được tạo ra để lưu giữ các bài viết được mình sưu tầm để đọc lại và chia sẻ với các bạn cũng có chung đam mê làm marketing như mình. :D