Facebook Ads

Cài đặt thanh toán facebook

Để cài đặt thanh toán facebook, trước tiên chúng ta cần có thẻ visa/mastercard.

Vậy có những loại thẻ nào Visa/Mastercard nào uy tín nên dùng ?

Thẻ ACB: làm và nhận ngay trong ngày.

Sau khi chuẩn bị được thẻ xong các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Với tài khoản cá nhân các bạn vào Quản lý Quảng Cáo

Chọn Trình quản lý quảng cáo.

Chọn Cài đặt

Chọn Cài đặt thanh toán

Các bạn chọn tiếp Thêm phương thức thanh toán

Cài đặt thanh toán facebook

Cài đặt thanh toán facebook

Điền thông tin thẻ đầy đủ.

 

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment