Google Ads

4 loại đối sánh từ khóa trong Google Ads

Để quảng cáo google ads một cách hiểu quả thì việc lựa chọn từ khóa là vô cùng quan trọng. Nhưng để làm sao tối ưu hiệu quả của chiến dịch thì chúng ta cần lựa chọn các loại đối sánh từ khóa Google ads.

Vậy google ads có các loại đối sánh từ khóa nào ?

  • Đối sánh chính xác: Khi lựa chọn dạng đối sánh chính xác này, khách hàng cần gõ tìm kiếm đúng từ khóa mà bạn cài đặt trong chiến dịch khi đó quảng cáo mới hiển thị.

Cách sử dụng: dùng ngoặc vuông [từ khóa] để google ads hiểu bạn đang chọn đối sánh chính xác. 

Ví dụ:

Từ khóa cài đặt: [vinhomes bắc giang]

Từ khóa sẽ hiển thị kết quả khi khách hàng tìm hiếm: vinhomes bắc giang – vinhomes bac giang

Từ khóa KHÔNG hiển thị: chung cư vinhomes bắc giang 

  • Đối sánh cụm từ: khi khách hàng tìm kiếm chính xác từ khóa đó hoặc trong một cụm từ có chính xác từ khóa đó => quảng cáo sẽ được hiển thị.

Cách sử dụng: Sử dụng dấu ngoặc kép “từ khóa” google ads sẽ hiểu bạn muốn sử dụng đối sánh cụm từ

Ví dụ:

Từ khóa cài đặt: “vinhomes bắc giang

Từ khóa sẽ hiển thị kết quả khi khách hàng tìm hiếm: vinhomes bắc giang – mua chung cư vinhomes bắc giang

Từ khóa KHÔNG hiển thị: vinhomes city bắc giang

  • Đối sánh sửa đổi rộng: loại đối sánh này sẽ kích hoạt hiển thị chính xác từ khóa khách hàng tìm kiếm và cụm từ có chứa từ khóa đó (trong loại đối sánh sử đổi rộng này có thể làm đảo lộn vị trí các từ khóa).

Cách sử dụng: thêm dấu +từ khóa +từ khóa

Từ khóa cài đặt: +vinhomes +bắc +giang

Từ khóa sẽ hiển thị kết quả khi khách hàng tìm hiếm: vinhomes bắc giang – mua chung cư vinhomes bắc giang – chung cư vinhomes bắc giang giá rẻ

  • Đối sánh rộng: loại đối sánh từ khóa này sẽ mang đến lượng tìm kiếm cũng như lượng truy cập cap nhất. Đối sánh rộng cho phép quảng cáo của bạn hiển thị trên các tìm kiếm cụm từ tương tự, từ đồng nghĩa hoặc các ngành nghề có liên quan.

Ví dụ:

Từ khóa cài đặt: vinhomes bắc giang

Từ khóa sẽ hiển thị kết quả khi khách hàng tìm hiếm: chung cư vinhomes giá rẻ, chung cư bắc giang …

Từ khóa không hiển thị: biệt thự bắc ninh, shophouse nha trang

 

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment